Aansluiting Ziekenfonds

Voor je start, vertellen we je graag wat je te wachten staat.

01/
Vertel ons wie je bent.
We leren je graag beter kennen. Vul je persoonlijke gegevens in en houd zeker je identiteitskaart en bankkaart bij de hand.
03/
We verwerken je aanvraag.
Proficiat! Je aanvraag is compleet. Wij regelen vanaf nu alles voor je.

Hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

aansluiten@oz.be

 

+32 3 201 86 61
Bereikbaarheid
Ma - Do: 08u30 - 20u
Vrij: 08u30 - 16u

Beste adviseur, gelieve je gebruikersnaam in te vullen

Leuk dat je wil aansluiten bij OZ. Vertel ons iets over jezelf ...

Hoofdverblijfplaats


Informatie over je eventuele eerdere aansluiting bij een ander ziekenfonds

Hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

aansluiten@oz.be

 

+32 3 201 86 61
Bereikbaarheid
Ma - Do: 08u30 - 20u
Vrij: 08u30 - 16u

Fijn je te leren kennen! Wil je nog iemand aansluiten bij ons?

Partner aansluiten
Is je partner momenteel nog aangesloten bij een ander ziekenfonds? Vul hieronder zijn of haar gegevens in en wij regelen de overstap.

Hoofdverblijfplaats


Informatie over je eventuele eerdere aansluiting bij een ander ziekenfonds

Bijkomende personen aansluiten
Een kind of inwonende ouder: vul hieronder de gegevens in van de personen die je op jouw dossier wil aansluiten.

Iedereen die in België ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingregister heeft een rijksregisternummer.  Personen die (nog) niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer.

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het BIS-nummer is terug te vinden op documenten zoals: aanslagbiljet, vreemdelingenkaart of het nummer van uw pensioendossier.

Je rijksregisternummer vind je terug op de achterkant van je paspoort. Dit heeft het formaat 83.01.01-997.44

Hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

aansluiten@oz.be

 

+32 3 201 86 61
Bereikbaarheid
Ma - Do: 08u30 - 20u
Vrij: 08u30 - 16u

Vul je onderstaande gegevens nog even aan, zodat we je dossier kunnen opmaken?

Persoonsgegevens

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het BIS-nummer is terug te vinden op documenten zoals: aanslagbiljet, vreemdelingenkaart of het nummer van uw pensioendossier.

Aansluiting bij het ziekenfonds

Aanvullende informatie

De Vlaamse sociale bescherming is een verzekering voor mensen met een zorgnood.  Deze verzekering is verplicht voor iedereen die 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont.  Je kan er meer over lezen op onze website.  

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerkiing komen voor een speciaal statuut bij het ziekenfonds waardoor je minder moet betalen voor geneeskundige verzorging.  Dit voorkeurtarief heet verhoogde tegemoetkoming.  Als je hiervoor in aanmerking komt bij je huidig ziekenfonds nemen we dit statuut over.  Je kan er meer over lezen op onze website.

Persoonsgegevens

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het BIS-nummer is terug te vinden op documenten zoals: aanslagbiljet, vreemdelingenkaart of het nummer van uw pensioendossier.

Aansluiting bij het ziekenfonds

Aanvullende informatie

De Vlaamse sociale bescherming is een verzekering voor mensen met een zorgnood.  Deze verzekering is verplicht voor iedereen die 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont.  Je kan er meer over lezen op onze website.  

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerkiing komen voor een speciaal statuut bij het ziekenfonds waardoor je minder moet betalen voor geneeskundige verzorging.  Dit voorkeurtarief heet verhoogde tegemoetkoming.  Als je hiervoor in aanmerking komt bij je huidig ziekenfonds nemen we dit statuut over.  Je kan er meer over lezen op onze website.


Je opstartdatum bij OZ

Hieronder vind je jouw opstartdatum.  Deze wordt berekend aan de hand van enkele criteria, zoals je datum van aanvraag en of je voorheen op eigen naam ingeschreven was.  

Je kan overstappen van ziekenfonds op 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10

  •  kom je van een niet onafhankelijke ziekenfonds (bijvoorbeeld CM), dan moet je ten laatste de 3de dag van de maand voor mutatiedatum je documenten ingediend hebben(bijvoorbeeld ten laatste 3/03 voor 1 /04)
  • kom je van een onafhankelijke ziekenfonds, dan heb je tijd tot de laatste dag van de mutatiemaand, om je documenten in te dienen

Indien je van het buitenland komt of net begonnen bent met werken, geef je hierboven de datum in waarop je beginnen werken bent


Lopende dossiers bij mijn huidig ziekenfonds    

Hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

aansluiten@oz.be

 

+32 3 201 86 61
Bereikbaarheid
Ma - Do: 08u30 - 20u
Vrij: 08u30 - 16u

Waar mogen wij je terugbetalingen storten en hoe wil je je premie betalen?

Geef het rekeningnummer in waarop je terugbetalingen wenst te ontvangen.

Rekeningnummer partner

Hoe wil je je premie betalen?

Hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

aansluiten@oz.be

 

+32 3 201 86 61
Bereikbaarheid
Ma - Do: 08u30 - 20u
Vrij: 08u30 - 16u

Beter voorkomen dan genezen ... Niets over het hoofd gezien?

Wat fijn dat je wil aansluiten bij OZ! Kijk je de ingevulde gegevens nog even na? Dan zijn we er zeker van dat alle info correct is. 

Persoonlijke informatie

Nooit onderworpen aan sociale zekerheid of andere.
We schrijven u zo snel mogelijk in.
Mededeling inzake uw startdatum
We schrijven u zo snel mogelijk in. In regel is dit de eerste dag van het kwartaal waarop u begint met werken, nl 01 april, 01 augustus of 01 december. Indien je bijvoorbeeld gestart bent met werken op 11 mei, dan word je ingeschreven vanaf 01 april.

Wettelijk adres

Terugbetalingen en premies

Lopende medische dossiers

Validatie

Conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen, verwerkt in het kader van de wet van 6 augustus 1990 en in het bijzonder in het kader van onze opdracht van deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering waarvan de verwerkingsverantwoordelijke de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen met adres Lenniksebaan 788A te 1070 Brussel is. Het Onafhankelijk Ziekenfonds verzamelt uw persoonsgegevens op basis van dezelfde wetgeving in het kader van het beheer van de aanvullende verzekering en is in deze materie verwerkingsverantwoordelijke. Indien u dat wenst, kunt u uw gegevens raadplegen, laten verbeteren, verwijderen of aangeven dat u niet het voorwerp wenst uit te maken van een uitsluitend geautomatiseerde individuele besluitvorming. U kunt hiervoor een aanvraag indienen via onze website: www.oz.be/over-oz/persoonlijke-levenssfeer. Hier vindt u ook onze uitgebreide privacyverklaringen terug. U kunt ons hierover ook steeds contacteren via privacy@oz.be
Het Onafhankelijk Ziekenfonds kan uw gegevens ook gebruiken om u in te lichten over de producten en diensten van OZ.

Hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

aansluiten@oz.be

 

+32 3 201 86 61
Bereikbaarheid
Ma - Do: 08u30 - 20u
Vrij: 08u30 - 16u